เทคนิคดูแลคลังสินค้าโกดัง ให้สะอาด มดแมลงไม่กล้าเข้าใกล้

Loading

คลังสินค้า หรือโกดังสำเร็จรูป เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของธุรกิจ เป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง รอการจัดส่ง กระจายสินค้าไปยังลูกค้า การดูแลรักษาคลังสินค้าให้สะอาด ปลอดภัย อยู่เสมอ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน สินค้าคงคลัง และภาพลักษณ์ขององค์กร

คลังสินค้าหรือโกดัง

ปัญหาที่พบบ่อยในคลังสินค้าหรือโกดัง

คลังสินค้าหรือโกดัง มักประสบปัญหาต่างๆ ดังนี้

 • กองสินค้า การจัดเก็บสินค้าที่ไม่เป็นระเบียบ เกิดกองสินค้ารกสายตา อาจนำไปสู่
  • อันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้
  • อุบัติเหตุจากการสะดุด ล้ม ของสินค้า
 • ช่องโหว่และรอยรั่ว โครงสร้างของคลังสินค้าที่ชำรุด เกิดช่องโหว่ รอยรั่ว ส่งผลต่อ
  • สินค้าชำรุด เสียหาย จากสภาพอากาศ
  • สัตว์รบกวน เช่น หนู นก งู เข้ามาในคลังสินค้า
 • มด แมลง และสัตว์รบกวน การมีมด แมลง สัตว์รบกวนในคลังสินค้า สร้างปัญหา
  • สินค้าเสียหาย
  • สุขอนามัยไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพพนักงาน

วิธีจัดการคลังสินค้าหรือโกดังอย่างมืออาชีพ

การจัดเก็บสินค้าหรือโกดังอย่างเป็นระบบ

 • การแบ่งโซน จัดแบ่งพื้นที่คลังสินค้าออกเป็นโซนต่างๆ
  • แยกประเภทสินค้า เช่น สินค้าอันตราย สินค้าไวไฟ
  • แยกพื้นที่ทำงาน พื้นที่จัดเก็บสินค้า
 • การจัดเรียงสินค้า จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย
  • พิจารณาจากน้ำหนัก ขนาด
  • จัดสินค้าที่หยิบใช้บ่อยไว้ใกล้มือ
 • การจัดการพื้นที่ว่าง รักษาพื้นที่ว่างในคลังสินค้า
  • กำหนดช่องทางเดินที่ชัดเจน ปลอดภัย
  • เคลียร์พื้นที่ว่าง เก็บกวาดสินค้า

การป้องกันรอยรั่ว ช่องโหว่

 • การตรวจสอบร่อง ผนัง ประตู ตรวจสอบรอยแตก รอยรั่ว บนผนัง พื้น ประตู
  • ซ่อมแซม ชะลอความเสียหาย
 • การติดตั้งตาข่าย ปิดช่องระบายอากาศ ติดตั้งตาข่าย ปิดช่องระบายอากาศ
  • ป้องกันสัตว์เล็ก แมลง เข้ามาในคลังสินค้า

การกำจัดมด แมลง และสัตว์รบกวน

 • วิธีการกำจัดแบบธรรมชาติ สูตรไล่แมลง ปลอดภัยต่อสินค้า
  • น้ำส้มสายชู : ผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำ ฉีดพ่นบริเวณที่มีมด แมลง
  • ใบมะกรูด : วางใบมะกรูดตามมุมต่างๆ ของคลังสินค้า
  • กะเพรา : ปลูกต้นกะเพรา หรือ นำน้ำมันหอมระเหยกะเพรามาใช้ไล่ยุง
 • สารเคมีกำจัดแมลง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ถูกวิธี
  • เลือกประเภทสารเคมีให้เหมาะกับชนิดแมลง
  • สวมใส่ชุดป้องกัน ระวังอันตรายจากสารเคมี
 • การว่าจ้างบริษัทกำจัดแมลงมืออาชีพ กรณีปัญหาแมลงรุนแรง
  • สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการคลังสินค้าหรือโกดัง

ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS) ควบคุมสต๊อก ติดตามสินค้า

 • ช่วยให้จัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความเสี่ยงสินค้าสูญหาย

ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) (ต่อ)

 • สแกนบาร์โค้ด ตรวจสอบสินค้า เข้า-ออก คลังสินค้า
 • ป้องกันการโจรกรรม

กล้องวงจรปิด (CCTV) ป้องกันการโจรกรรม บันทึกภาพเหตุการณ์

 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสำคัญๆ ของคลังสินค้า
 • บันทึกภาพเหตุการณ์ ป้องกันการโจรกรรม

ข้อสรุป

การดูแลรักษาคลังสินค้าหรือโกดังให้สะอาด ปลอดภัย อยู่เสมอ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าคงคลังปลอดภัย และภาพลักษณ์ขององค์กรดีต่อลูกค้า

FAQ

1. ควรทำความสะอาดคลังสินค้าหรือโกดังบ่อยแค่ไหน

ควรทำความสะอาดคลังสินค้าเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ บ่อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ปริมาณสินค้า และสภาพแวดล้อมของคลังสินค้า

2. มีวิธีการป้องกันมด แมลง สัตว์รบกวน ในคลังสินค้าอย่างไรบ้าง

มีวิธีป้องกันมด แมลง สัตว์รบกวน ในคลังสินค้า ดังนี้

 • รักษาความสะอาดในคลังสินค้า เก็บกวาดเศษอาหาร เศษขยะ
 • ปิดช่องโหว่ รอยรั่ว ป้องกันสัตว์เล็ก แมลง เข้ามาในคลังสินค้า
 • ใช้สมุนไพรไล่มด แมลง เช่น ใบมะกรูด กะเพรา
 • ใช้สารเคมีกำจัดแมลง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ถูกวิธี
 • ว่าจ้างบริษัทกำจัดแมลงมืออาชีพ กรณีปัญหาแมลงรุนแรง

3. ควรใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง ช่วยในการจัดการคลังสินค้า

เทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการคลังสินค้า เช่น

 • ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS)
 • ระบบบาร์โค้ด (Barcode System)
 • กล้องวงจรปิด (CCTV)

4. มีวิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

วิธีการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • จัดแบ่งพื้นที่คลังสินค้าออกเป็นโซนต่างๆ
 • จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย
 • ใช้ระบบบาร์โค้ด ติดตามสินค้า
 • รักษาพื้นที่ว่างในคลังสินค้า

5. มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าหรือไม่

มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า เช่น

Scroll Up