ซื้อหรือเช่าโกดัง: คำตอบที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ

Loading

คุณกำลังมองหาพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมหรือเปล่า? ธุรกิจของคุณกำลังเติบโต สินค้าล้นคลัง หรือคุณต้องการพื้นที่จัดเก็บของส่วนตัวที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด การตัดสินใจเลือกโกดังถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะโกดังที่ดีมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ต้นทุน และความปลอดภัยของสินค้า

เช่าโกดัง

ความสำคัญของการวางแผนก่อนตัดสินใจ

การตัดสินใจซื้อหรือเช่าโกดังไม่ใช่เรื่องง่าย การวางแผนล่วงหน้า จะช่วยให้คุณเลือกโกดังที่ตรงกับความต้องการ ลดความเสี่ยง และประหยัดงบประมาณ

ซื้อหรือเช่าโกดัง? เลือกแบบไหนดีสำหรับธุรกิจของคุณ

คำถามแรกที่ต้องตอบตัวเองคือ จะซื้อหรือเช่าโกดังดี ทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและแผนการในอนาคต

ข้อดีของการซื้อโกดัง

 • อิสระในการปรับเปลี่ยนพื้นที่: คุณสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในโกดังให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ เพิ่มชั้นวางสินค้า ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ หรือปรับเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยได้ตามต้องการ
 • โอกาสในการสร้างมูลค่า: โกดังเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา คุณสามารถขายโกดังเพื่อสร้างกำไรในอนาคต

ข้อดีของการเช่าโกดัง

 • ความยืดหยุ่น: การเช่าโกดังให้ความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถเลือกเช่าโกดังที่มีขนาดและระยะเวลาสัญญาที่เหมาะกับความต้องการ สะดวกต่อการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจในอนาคต
 • ต้นทุนเบื้องต้นต่ำกว่า: การเช่าโกดังไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือดูแลรักษา
 • เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต: ธุรกิจที่กำลังเติบโตอาจยังไม่ต้องการพื้นที่เก็บของถาวร การเช่าโกดังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้น และสามารถย้ายไปยังโกดังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโต

ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกโกดัง

เมื่อตัดสินใจเลือกซื้อหรือเช่าโกดังแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญอีกหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ดังนี้

ทำเลที่ตั้ง

 • ใกล้แหล่งคมนาคมขนส่ง: โกดังควรตั้งอยู่ใกล้ทางหลวง ทางรถไฟ หรือท่าเรือ สะดวกต่อการขนส่งสินค้า
 • ใกล้แหล่งชุมชนหรือลูกค้าเป้าหมาย: โกดังที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหรือลูกค้าเป้าหมาย ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
 • พิจารณาความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ: เลือกโกดังที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว

ขนาดและโครงสร้างของโกดัง

 • พื้นที่เพียงพอต่อความต้องการ: เลือกโกดังที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการเก็บสินค้าปัจจุบันและสินค้าในอนาคต
 • ความสูงของเพดาน: ความสูงของเพดานควรเพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องใช้รถโฟล์คลิฟต์
 • รับน้ำหนักได้ตามประเภทสินค้า: เลือกโกดังที่มีโครงสร้างแข็งแรง รับน้ำหนักได้ตามประเภทสินค้า

สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย

 • ระบบไฟฟ้าและประปา: โกดังควรมีระบบไฟฟ้าและประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน
 • ระบบดับเพลิง: โกดังควรมีระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน ป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย
 • ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV: โกดังควรมีระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในโกดัง
 • ระบบควบคุมการเข้า-ออก: โกดังควรมีระบบควบคุมการเข้า-ออกที่รัดกุม ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในโกดัง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 • ราคาซื้อหรือค่าเช่า: ราคาซื้อโกดังขึ้นอยู่กับขนาด ทำเล และสภาพของโกดัง ส่วนค่าเช่าโกดังขึ้นอยู่กับขนาด ระยะเวลาสัญญา และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • เงินดาวน์ (สำหรับการซื้อ): กรณีซื้อโกดัง คุณต้องเตรียมเงินดาวน์ประมาณ 10-20% ของราคาซื้อ
 • ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (สำหรับการเช่า): ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับการเช่าโกดัง รวมถึงค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าบำรุงรักษา
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: เจ้าของโกดังต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกปี
 • ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค: ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเทอร์เน็ต
 • ค่าประกันภัย: ควรทำประกันภัยโกดังเพื่อป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และการโจรกรรม

ขั้นตอนการซื้อหรือเช่าโกดัง

 • ติดต่อบริษัทตัวแทน: ติดต่อบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญด้านโกดัง เพื่อขอข้อมูลและนัดชมโกดัง
 • เจรจาเงื่อนไขสัญญา: เปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทตัวแทนต่างๆ เจรจาเงื่อนไขสัญญาให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ
 • ตรวจสอบสภาพโกดัง: ตรวจสอบสภาพโกดังอย่างละเอียด ดูว่ามีร่องรอยชำรุดเสียหายหรือไม่ ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบรักษาความปลอดภัยทำงานได้ปกติ

สรุป

การเลือกซื้อหรือเช่าโกดังเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ ควรศึกษาข้อมูล วางแผนล่วงหน้า และเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อเลือกโกดังที่ตรงกับความต้องการ ลดความเสี่ยง และประหยัดงบประมาณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. อะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกโกดัง?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกโกดังขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง ขนาดและโครงสร้างของโกดัง สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย

2. ควรซื้อหรือเช่าโกดังดีกว่ากัน?

การซื้อโกดังเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่เก็บของถาวร ต้องการอิสระในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ และมีเงินทุนเพียงพอ ส่วนการเช่าโกดังเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่น ต้องการประหยัดต้นทุนเบื้องต้น หรือยังไม่แน่ใจถึงแผนธุรกิจในอนาคต

3. สัญญาเช่าโกดังควรมีอะไรบ้าง?

สัญญาเช่าโกดังควรระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาดของโกดัง ระยะเวลาสัญญา ราคาเช่า เงินมัดจำ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงื่อนไขการเลิกสัญญา และความรับผิดชอบของผู้เช่าและผู้ให้เช่า

4. มีวิธีการป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัยในโกดังอย่างไร?

ควรติดตั้งระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำ และจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

5. ควรทำประกันภัยโกดังประเภทใด?

ควรทำประกันภัยโกดังประเภทที่ครอบคลุมความเสียหายจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม และความเสียหายต่อสินค้า

**หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังมองหาพื้นที่เก็บของเพิ่มเติม **

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป ท่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจซื้อหรือเช่าโกดัง


เจ้าของเพจปภากรวิลล์ Hello
เจ้าของเพจปภากรวิลล์

ทำไมต้องซื้อโกดังหรือเช่าโกดังเก็บของกับเรา Prapakornville.com

Prapakornville.com คือผู้ให้บริการโกดังเก็บของระดับมืออาชีพ เรามีโกดังหลากหลายขนาด ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม

เหตุผลที่ควรเลือก Prapakornville.com

 • โกดังหลากหลายขนาด: เรามีโกดังหลากหลายขนาด รองรับความต้องการของธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่
 • ทำเลที่สะดวก: โกดังของเราตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ใกล้ทางหลวง ทางรถไฟ และท่าเรือ สะดวกต่อการขนส่งสินค้า
 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน: โกดังของเราพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV และระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม: โกดังของเราติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ป้องกันสินค้าของคุณจากการสูญหายและถูกโจรกรรม
 • บริการที่ประทับใจ: เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจ ตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโกดังเก็บของ
 • ราคาที่เหมาะสม: เรามีราคาที่เหมาะสม คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย

Prapakornville.com คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่เก็บของที่ปลอดภัย สะดวก และคุ้มค่า

ติดต่อเรา:

 • โทรศัพท์:093-6639793 คุณโย

เราพร้อมให้บริการคุณ

Scroll Up